Inzettrainingen
Tijdens een "inzet" wordt er door gespecialiseerde teams gezocht naar vermiste mensen waarvan niet bekend is of deze nog in leven zijn. Dit kunnen mensen zijn die tijdens het wandelen vermist raken, mensen die verward hun woning /verzorgingstehuis verlaten zoals ouderen en/of dementerende mensen, maar ook kinderen die niet thuisgekomen zijn.

Ook kan een tijdens een "inzet" door gespecialiseerde teams worden gezocht naar overlevenden na aardbevingen, gasexplosies en instortingen onder het puin.

De teams die ingezet worden zijn vooraf geselecteerd en getest.

ESARdogs Netherlands biedt teams die de juiste kwaliteiten bezitten de mogelijkheid om zich voor te bereiden op een "inzetexamen" om aansluitend ingezet te kunnen worden.

De Training

Voor de trainingen verwijzen we naar het onderdelen vlakterevieren en puinzoeken.Kaartlezen


Examens

Het doel van een inzetexamen vlakte is het doorzoeken van een bosrijk gebied van 6-8 ha met onbekend aantal slachtoffers. Na 90 minuten moet het gebied vrijgegeven worden.

Tijdens het zoekwerk worden de volgende onderdelen beoordeeld:


Hoe is het zoekwerk van de hond.
Hoe is de werkwijze en uitrusting van de geleider.
Hoe is het zoekplan van de geleider (kaartlezen + kompasgebruik).
Hoe is de verwijzing van de hond.
Hoe gaat de hond om met een andere hond met geleider in het zoekgebied.
Hoe gat de hond om met voedsel in het zoekgebied.

Herhaling

Om de 4 jaar is men verplicht het examen te herhalen.

Voorwaarde inzetexamen

Een basiscertificaat en/of een gehoorzaamheidscertificaat zoals Geschiktheidsexamen, VZH, GG1 etc. (geen clubexamen).
Start van een inzetoefening met 2 honden

REALISATIE SITEWISE WEBMEDIA